Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Dymon met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dymon verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Dymon worden aangeboden.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Dymon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Functioneren van de site

Voor een correcte werking van de modules kun je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van je browser hebt, kun je terecht op de website van je internetprovider. Daar vind je zo nodig gratis updates om je besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Aansprakelijkheid

Dymon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen tarieven, kostenberekeningen of overige kostencalculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Dymon alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Dymon niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door de gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen naar sites die niet door Dymon worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Dymon uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Dymon worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Dymon, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dymon.

Virussen

Dymon garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op!